2021-2022 оны хичээлийн жилд 1-5 дугаар ангийнхан "Үдийн хоол" хөтөлбөрт хамрагдана

2021-06-04

Боловсрол шинжлэх ухааны яамны сурагчийн хоол үйлдвэрлэлийн хэлтсээс цахим сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад аймаг, нийслэлийн боловсрол соёл урлагийн газрын мэргэжилтнүүд, төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны тогооч, нярав зэрэг 5500 гаруй хүн хамрагдаж байна.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хууль 2019 онд батлагдсан. Энэ намар бага ангийн сурагчдад үдийн хоол өгч эхэлнэ. Цаашид дунд, ахлах ангийнхан ч үдийн хоол хөтөлбөрт хамрагдаж эхлэх юм.

"Үдийн хоол" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд: 

-Нэг сурагчид ногдох хоолны зардлыг нэмэгдүүлэх

-Хоолзүйч, тогооч зэрэг мэргэжлийн хүний нөөцийг бэлтгэх

-Хоолны газрыг стандартын шаардлагад нийцүүлэх, зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр хангах

-Хүнсний хангамжийн тогтолцоог бэхжүүлэх шаардлагатай байгаа юм.

Сургалтын үеэр сургууль, цэцэрлэгийн хоолны газрын зохион байгуулалтын онцлог, тавигдах шаардлага, хоолны технологийн карт боловсруулах, илчлэг тооцох аргачлал, хүнсний түүхий эдийн анхан шатны боловсруулалт, хүнсний харшил, тусгай хэрэгцээт хүүхдийн хоол хүнс, тогооч мэргэжлийн түвшин ба үнэлгээний зарчим зэрэг илтгэл тавьж, мэдээлэл өглөө. 

Эх сурвалж: БШУЯ