Теле хичээлийг CD, DVD-д хуулан зарж ашиг олохыг санаархсан үйлдэл гарч байгааг анхаарууллаа

2020-04-21

Сошиал орчинд теле хичээлийг CD, DVD-д хуулан зарж ашиг олохыг санаархсан үйлдэл гарч байгаа тул багш, сурган хүмүүжүүлэгчид болон эцэг эх, асран хамгаалагчид ийм төрлийн мэдээлэлд хууртахгүй байхыг БСШУСЯ-наас анхаарууллаа.