Багш нарын илүү цагийн хөлсийг шийдвэрлэлээ

2019-04-03

Багш нарт илүү цагийн нэмэлт хөлсийг олгох тухай Засгийн газрын тогтоол батлагдлаа. Багш нарын нэмэлт хөлсийг 2019 оны Улсын төсөвт суулгасан боловч 2018 оны Засгийн газрын 82 дугаар тогтоолд тодорхой зохицуулалт, агуулга орхигдсоноос болж, ялангуяа цэцэрлэгийн багшийн илүү цагийн хөлс олгох боломж хууль, эрх зүйн хүрээнд хаагдаад байсныг залруулж, зассан байна. 

Ингэснээр багш нар долоо хоногт дунджаар 40 орчим цаг ажилласан нэмэгдэл хөлсөө авах боломжтой болов. 

БСШУС-ын сайд Ё.Баатарбилэг хийсэн мэдээлэлдээ “Илүү цагийн хөлсийг  өнгөрсөн хугацааны буюу 2019 оны нэгдүгээр сараас эхлүүлэн нөхөж олгоно” гэлээ.