Монгол Улс боловсролын ранкаараа дэлхийд 81 дүгээрт жагсчээ

2019-03-20

Олон улсын боловсролын мэдээллийн сангаас дэлхийн улс орнуудын боловсролын салбарын индексийг эрэмблэжээ. Ингэхдээ боловсролын салбарын хөгжлийн үе шат, боловсролын хүртээмж, суралцах орчин, сургуульд хамрагдалт, нэг багшид ногдох сурагчдын тоо, эдийн засгийн хөгжил, улсаас нэг сурагчид зарцуулах төсөв, боловсролын салбарын санхүүжилт, хувьсах зардал зэргийг харгалзан үзэж эрэмбэлсэн байна.

Энэхүү үзүүлэлтээр БНСУ нэгдүгээрт, Финлянд хоёрдугаарт, Норвеги гуравдугаарт жагссан бол ОХУ дөрөвдүгээрт, Хонконг тавдугаарт жагсч, дэлхийд ТОП 5-аар нэрлэгджээ.

Ингээд та бүхэндээ дэлхийн бусад улс орнуудын 2018 оны боловсролын ранкийг танилцуулъя.  

Монгол улсын хувьд 201 орноос 81 дүгээрт жагссан байна. Улс орон бүрийн нэр дээрх линк дээр дарж орсноор улс орнуудын боловсролын салбарын тусгайлан үзүүлэлттэй танилцаж болно.

1.    South Korea

2.    Finland

3.    Norway

4.    Russia

5.    Hong Kong 

6.    Japan

7.    Estonia

8.    Latvia

9.    Israel

10.  Sweden

11.  Lithuania

12.  Denmark

13.  Ireland

14.  Taiwan

15.  Kazakhstan

16.  Slovenia

17.  Georgia

18.  Singapore

19.  Cyprus

20.  China 

21.  United Kingdom

22.  Croatia

23.  Poland

24.  Italy

25.  Saudi Arabia

26.  United States

27.  Mexico

28.  New Zealand

29.  Kyrgyzstan

30.  Serbia

31.  Canada

32.  France

33.  Australia

34.  Iceland

35.  Germany

36.  Hungary

37.  Netherlands

38.  Greece

39.  Belgium

40.  Luxembourg

41.  Spain 

42.  Czech Republic

43.  Austria

44.  Portugal

45.  Argentina

46.  Switzerland

47.  Bulgaria

48.  Malta

49.  Iran

50.  Chile

51.  Slovakia

52.  Romania

53.  Macau (PRC)

54.  Liechtenstein

55.  Kenya

56.  Tajikistan

57.  Ghana

58.  Colombia

59.  Moldova

60.  Oman

61.  Qatar

62.  Indonesia

63.  Ecuador

64.  Dominican Republic

65.  Vietnam

66.  Malaysia

67.  Azerbaijan

68.  Costa Rica

69.  Belarus

70.  United Arab Emirates

71.  Albania

72.  Bahrain

73.  Brunei

74.  Montenegro

75.   Maldives

76.   Turkey

77.   Nepal

78.   Tunisia

79.  Uzbekistan

80.  Jordan

81.  Mongolia

82.  Mauritius

83.  Barbados

84.  Aruba (Neth.)

85.  Cuba

86.  Ukraine

87.  Peru

88.  Algeria

89.  Republic of Macedonia

90.  Uruguay

91.  Sri Lanka

92.  Bolivia

93.  Suriname

94.  Fiji

95.  Grenada

96.  Brazil

97.  Dominica

98.  Armenia

99.  Thailand

100. eSwatini

101.  El Salvador

102.  Guatemala

103.  British Virgin Islands (UK)

104.  Sao Tome and Principe

105.  Niue (NZ)

106.  Kiribati

107.  Seychelles

108.  Morocco

109.  Venezuela

110.  Cambodia

111.  Turkmenistan

112.  Kuwait

113.  Trinidad and Tobago

114.  Guyana

115.  Cape Verde

116.  Belize

117.  Saint Lucia

118. Saint Vincent and the Grenadines

119.  India

120.  Egypt

121.  Cameroon

122.  Senegal

123.  North Korea

124.  Laos

125.  Panama

126.  Lesotho

127.  Puerto Rico (US)

128.  Bhutan

129.  Antigua and Barbuda

130. Saint Kitts and Nevis

131. San Marino

132. Palau

133. Tuvalu

134. South Africa

135. Rwanda

136. Benin

137. Honduras

138. Lebanon

139. Jamaica

140. Bosnia and Herzegovina

141. Bangladesh

142. Burma (Myanmar)

143. Malawi

144. Mauritania

145. Namibia

146. East Timor

147. Solomon Islands

148. Vanuatu

149. Bahamas

150. Ethiopia

151. Philippines

152. Uganda

153. Burkina Faso

154. Paraguay

155. Palestine

156. Gambia

157.  Tonga

158. Bermuda (UK)

159. Nauru

160. Pakistan

161. Cote d’Ivoire

162. Mali

163. Togo

164. Sierra Leone

165. Republic of the Congo

166. Botswana

167. Equatorial Guinea

168. Djibouti

169. Marshall Islands

170. Sudan

171. Mozambique

172. Madagascar

173. Niger

174. Chad

175. Liberia

176. Libya

177. Comoros

178. Tanzania

179. Iraq

180. Burundi

181. Guinea

182. Eritrea

183. Nicaragua

184. Federated States of Micronesia

185. Nigeria

186. Yemen

187. Zimbabwe

188. Haiti

189. Papua New Guinea

190. Gabon

191. Guinea-Bissau

192. Angola

193. Afghanistan

194. Syria

195. Zambia

196. Kosovo

197. Democratic Republic of the Congo 

198. Andorra

199. Central African Republic

200. South Sudan

201. Somalia

Олон улсын Боловсролын мэдээллийн сангийн зорилго нь эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, дэлхийн улс, үндэстний боловсролын тогтолцооны үр нөлөөг хэмжих, эрэмблэн жагсаадаг байна.

Мөн Олон улсын боловсролын мэдээллийн сан нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зорилт, (2015-2030) түүний хэрэгжилтийн явцыг судлах, үнэлэх, мэдээлэх олон нийтийн төв болж үйлчилдэг аж.